Choď na obsah Choď na menu
 


VÍZIA

Úsilie združenia predstavuje vyjadrenie túžby, aby sa krok za krokom cez hospodársku, farmársku činnosť s Rómami podnecovali priaznivé dopady ako v oblasti zamestnanosti, tak i pri ochrane a kultivácii životného prostredia (napr. cez zvyšovanie úrodnosti eróziou poškodenej pôdy cestou kompostovania bioodpadov).

Cez prepájanie naplňovania sociálnych, agrárnych a environmentálnych cieľov by sme radi čoraz viac vnášali do krajiny duch pôvabu a krásy. Ako kľúčovú časť našej práce chceme naďalej rozvíjať aj podporu medzietnického dialógu medzi rómskymi a nerómskymi etnikami, ktorý v našich národnostne zmiešaných pracovných skupinách vzniká ako prirodzený následok vedomia, že cesta k úspechu vedie jedine skrze kooperáciu a spájanie síl.

Ako ideálny priestor pre naplnenie svojich cieľov združenie vníma v realizácii zelenej ekonomiky, t.j. v jej prevedení naviazanej hlavne na ekozáhradnícku činnosť a ohľaduplné využívanie obnoviteľných zdrojov energie.