Choď na obsah Choď na menu
 


PARTNERI

30. 9. 2012

Vízia našej iniciatívy pozitívne oslovila jednotlivcov, organizácie a inštitúcie ako zo SR, tak i zo zahraničia, ktorí sa následne rozhodli pre spoluprácu, resp. pre spolufinancovanie aktivít združenia.

Sú nimi Úrad vlády SR - Úrad splnomecnenca pre rómske komunity, Francúzske ministerstvo zahraničných vecí (cez Fnasat Gens du Voyage), Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou, Nadácia otvorenej spoločnosti, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Rozvojový program OSN (UNDP) – Program GEF SGP, etické banky a nadácie (Hermes Österreich – Salzburg, GLS Treuhand - Bochum, či Gemeinschaftsbank BCL - Bazilej), súkromní podporovatelia z radov členov a sympatizantov združenia (Radoslav Makáň, Štefan a Zuzana Straková s rodinou, Zuzana Tešinská, Tibor Rybecký a ďalší).

Do uskutočňovania činností sú zapojené tiež firmy Zvar, Rubín, Strapex, Lesy Slovenskej republiky, š.p., Slovenský pozemkový fond, Priatelia Zeme - SPZ, občianske združenie Sosna,  Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou, Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš, Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, Obecné úrady v Rudlove a v Soli, OZ Pro Tornensis, česká osivárska firma Semo a.s., či viaceré iné mimovládne a cirkevné organizácie.