Aktivačné práce v Hanušovciach - aj tu sa zametá našimi metlami